South Island 2 - Fiordland - Allan Galbraith
Milford Sound

Milford Sound

Trees against mountain background at dusk on Milford Sound

New ZealandFiordlandMilfordSoundtreesmountaindusk